روش های دسترسی به ما

همینطور شما میتوانید پیام خود را در تلگرام به آیدی زیر ارسال کنید

@DeAref

ساعات پاسخ گویی

شما میتوانید در هر ساعتی درخواست خود را جهت برسی ارسال کنید ، اما ما فقط پاسخ شما را در زمان های زیر ارسال میکنیم

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه – جمعه